In 2006 is er in samenwerking met de bibliotheek Jubbega een Dokumintaasjesintrum opgericht. Het doel hiervan is om de historische en actuele zaken op een overzichtelijke manier bij elkaar te brengen en toegankelijk te maken. Een tiental vrijwilligers uit Jubbega en omgeving is nu een aantal jaren bezig om materialen uit particulier bezit van en over Jubbega, Schurega en Hoornsterzwaag te verzamelen.

In de bibliotheek, sinds 2010 gevestigd in MFC de Kompenije, is een herkenbare werkplek voor het Dokumintaasjesintrum ingericht. Dit kon mede gerealiseerd worden door bijdragen van Plaatselijk belang, de Rabobank en andere lokale sponsors die dit initiatief een warm hart toedroegen.

De aanwezige boeken zijn terug te vinden in de online catalogus van de bibliotheek. Door de gemeentelijke subsidie voor het HIP (Historisch InformatiePunt) kan er in 2011 gestart worden met de ontsluiting van de reeds verzamelde krantenknipsels en foto’s. Bekijk hier een aantal foto's uit het Dokumintaasjesintrum.

Elke dinsdagmiddag zijn de vrijwilligers aanwezig in de bibliotheek om materialen te ordenen, vragen te beantwoorden en bezoekers te ontvangen.

Het is belangrijk dat historisch materiaal in het bezit van particulieren niet verloren gaat en op de juiste plaats bewaard wordt voor de generaties die na ons komen. Wilt u materiaal schenken of laten kopieren zodat u het origineel terug kunt krijgen? Neem dan contact op met de bibliotheek of met een van de vrijwilligers.